Pris delas ut till bästa läkare inom WED/RLS

Pris delas ut till bästa läkare inom WED/RLS

WED-Förbundet inrättar en årlig utmärkelse för bästa läkare i Stockholms län gällande kunnighet och diagnosställande av patienter med WED/RLS (Willis-Ekbom Disease/Restless Legs). Priset delas ut den 17 oktober av Ella Bohlin, Barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län.

Den 17 oktober delas första WED-priset ut. Syftet är att lyfta de läkare som under det gångna året gjort ett utmärkande arbete gällande Willlis-Ekbom Disease, WED, även kallat Restless Legs, RLS. Detta för att i sin tur öka förståelse och kunskap för sjukdomen. Bara i Sverige tros det finnas cirka 750 000 drabbade. Trots att sjukdomen är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna blir de drabbade ofta förbisedda eller feldiagnostrierade i vården. Många med sjukdomen har så svåra symtom att deras livskvalité blir påverkad. Men det finns hjälp att få. Med rätt medicinering och behandling kan de flesta drabbade leva ett relativt normalt liv. Problemet är okunskapen hos läkarna, som helt enkelt inte vet hur man ställer rätt diagnos och vilken medicinering som är mest lämpad.

Läkare har blivit nominerade av externa personer där vem som helst har fått skicka in en nominering. Läkarna har även kunnat skicka in en nominering där de motiverar sitt eget arbete med WED och varför de av den anledningen bör vinna priset. Vinnare har sedan valt ut av en jury bestående av Sören Hallberg, ordförande WED-Förbundet, Sten Sevborn i egenskap av specialist på sjukdomen samt docent Jan Ulfberg.

WED-priset går till en läkare som drivs av en övertygelse och en vilja att utveckla vården av WED/RLS. Personen har även åstadkommit en särskild förändring för vården av WED/RLS och kan visa på särskilt goda resultat i behandling av sjukdomen. Vinnaren av WED-priset 2018 har även speciellt lyfts fram då denne har visat god kunskap, lyhört mottagande och utmärkande vård av WED-drabbade patienter.

Priset delas ut på WED-Förbundets informationsmöte den 17 oktober kl 16-18 i ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41 Stockholm. Fritt inträde, begränsat antal platser.