Läkemedelsverket föreslår att pregabalin klassas som narkotika

– Vid sidan om den medicinska användningen ser vi en växande svart marknad i Sverige för pregabalin och mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har ökat de senaste åren. Läkemedelsverket räknar dock med att tillgängligheten för de patienter som är i medicinskt behov av pregabalin inte kommer att påverkas, säger Susanne Zakrisson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Pregabalin är en substans som ingår i läkemedel mot epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom. I Sverige använder cirka 50 000 personer läkemedel med pregabalin.

Det är regeringen som fattar beslut om narkotikaklassning.

Om pregabalin blir narkotika innebär det att det ska förskrivas som ett särskilt läkemedel. För verksamheter som hanterar substansen krävs tillstånd, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.