Studieresultat från klinisk praxis bekräftar Pradaxas effekt och säkerhetsprofil

Studieresultat från klinisk praxis bekräftar Pradaxas effekt och säkerhetsprofil
Under en hotline session på ESC i Rom presenterades delar av en global registerstudie där det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa visade en låg förekomst av stroke och blödningar hos patienter med icke valvulärt förmaksflimmer.

De aktuella resultaten bygger på ett omfattande uppföljningsprogram, GLORIA-AF, som inkluderar de cirka 3 000 patienter med icke valvulärt förmaksflimmer som följts i minst två år. Totalt kommer 56 000 patienter att inkluderas i studien. I Sverige har sju sjukhus bidragit med patienter till studien.

Syftet var att ta reda på hur behandling med orala blodförtunnande läkemedel fungerar i klinisk praxis.

Studien visade att mindre än 1 procent drabbas av stroke under studieperioden. Endast 1,12 procent av patienterna som fick Pradaxa (dabigatran) råkade ut för någon större blödning och 0.54 procent drabbades av livshotande blödning.

Pradaxas användning överstiger idag sex miljoner patientår.1

– Dessa data speglar en något friskare grupp än vad man tidigare studerat. Det är glädjande att se en låg förekomst av stroke, blödningar samt hjärtinfarkt. Resultaten är i linje med vår kliniska erfarenhet och andra ”real world data” som presenterats under ESC, säger Faris Al-Khalili, Kardiolog, verksam vid Stockholm Heart Center och prövare i GLORIA-AF