Positiva resultat gällande förbättring av funktionsnedsättning och livskvalitet för Fremanezumab vid migrän

Teva presenterar positiva resultat gällande förbättring av funktionsnedsättning och livskvalitet från fas IIIb-studien FOCUS där Fremanezumab studerades hos vuxna med migrän.

Dessa resultat inkluderar reduktion av månatliga genomsnittliga migrändagar; reduktion av migränrelaterade symptom; samt förbättring av depressionsstatus, arbetsproduktivitet och aktivitetsnedsättning.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här