Odlad ryggmärg

För första gången någonsin har forskare lyckats odla ryggmärg. Det väcker drömmen om att kunna hjälpa ryggmärgsskadade.

Luftrör, urinblåsor, urinrör, blodkärl, näsor, öron och till och med vaginor har fram tills idag odlats fram i forskarnas laboratorium. Men något av det svåraste är att odla neurologisk vävnad. En av anledningarna är att man inte kan använda sig av byggnadsställningar som de svenska forskarna gjorde när de odlade fram det första luftröret. Forskarna använde sig av ett rentvättat luftrör från en avliden person. Det kläddes med stamceller som började dela och specialisera sig. Och ett riktigt luftrör tog form som kunde opereras in på en människa.

Göra som fostret
Men nu har tyska forskare för första gången lyckats odla en bit ryggmärg ur embryonala stamceller från möss. Hemligheten är att göra precis som fostret själv gör.

Hos ett foster börjar bildandet av ryggmärg med att stamceller lägger sig som en skiva på embryots yta. Skivan deformeras, börjar vika sig och bildar slutligen ett ihåligt rör som blir ryggmärgen. Ett slags signalcenter tar form som dirigerar hur röret ska utformas, och hur stamcellerna ska specialisera sig.  I ena ändan av röret börjar tillväxten av hjärnan.

De tyska forskarna lyckades härma den naturliga processen och fick embryonala stamceller från möss att växa till sig och börja dela sig i en speciell vätska. Cellerna formade sig i ett ryggmärgsliknande rör och fick stamceller att specialisera till att bli nervceller.

Transplantera ryggmärg
Olyckor eller sjukdomar som orsakat skador på ryggmärgen leder till ett liv som helt eller delvis förlamad. Många hoppas nu att förmågan att odla ryggmärg skulle vara ett sätt att hjälpa dem till att kunna gå igen. Men det är fortfarande lång väg tills den här metoden är utvecklad och är säker för människor.

– Vi är nu ett litet steg närmare för att förstå hur vi ska kunna odla ryggmärg som sen transplanteras in hos människor, säger Elly Tanaka i ett pressmeddelande från Dresdens Tekniska Universitet.

Studien är presenterad i Stem Cell Reports.