Nytt forskningscenter för ME/CFS startar vid Uppsala Universitet

Nytt forskningscenter för ME/CFS startar vid Uppsala Universitet

Under förra veckan meddelades att ett forskningscenter för sjukdomen ME/CFS inrättas vid Uppsala Universitet. Den nya enheten finansieras med medel från den amerikanska forskningsstiftelsen Open Medicine Foundation (OMF). Verksamheten kommer bedrivas i nära samarbete med två befintliga forskningscentra för ME/CFS, knutna till Stanford- och Harvard universiteten i USA. Ledare för centret är Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi. 

Jonas berättar om planerna för verksamheten:
”Fokus här i Uppsala kommer fortsätta vara de neuroinflammatoriska markörerna, steroiderna och autoimmunitetsaspekten. Vi kommer också vidareutveckla analys- och provtagningsverktyg för att ytterligare kunna förstå patofysiologin vid ME.”

“Initialt kommer vi kunna anställa den första doktoranden inom svensk ME-forskning från vårt analytiska och neurokemiska perspektiv – vilket blir väldigt värdefullt för att kunna driva forskningen framåt i snabbare takt.”

Professor Jonas Bergquist ingår sedan tidigare i OMF:s vetenskapliga råd. Rådet består av ledande forskare och kliniker på området, däribland två Nobelpristagare i medicin respektive kemi.

RME:s förbundsordförande Kerstin Heiling ser mycket positivt på det nya forskningscentret i Uppsala:
”Det här är en fantastisk nyhet, inte bara för ME-sjuka i Sverige utan också för att knyta svensk ME-forskning till det internationella forskningsnätverk som är under stark utveckling. ME-forskningen i Sverige är sorgligt underfinansierad, men förhoppningsvis ska denna satsning från OMF innebära att flera svenska forskare och finansiärer antar utmaningen att gå in i det mångfasetterade ME-fältet.

RME är även med och bidrar till OMF:s verksamhet via de medel som samlas in till forskningen.”

Kontakt:
Kerstin Heiling
Förbundsordförande
Telefon: 0707-22 30 73

Läs mer:
– UNT https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forskning-kring-me-far-centrum-i-uppsala-5254897.aspx