Ny internetbehandling mot sömnlöshet

Ny internetbehandling mot sömnlöshet
Problem med sömnen leder ofta till oro och lidande. Nu lanserar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en internetbehandling mot sömnlöshet. Målgruppen är patienter inom psykiatrin, där sömnproblem är vanliga och kan göra det svårt att bli bättre även avseende andra problem, som depression och ångest.

Det är ePsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som står bakom den nya internetbehandlingen mot insomni, eller sömnlöshet som det ofta kallas. Det unika är att den riktar sig till patienter inom psykiatrin som på grund av sin sjukdom kan ha svårare att ta till sig behandling. Det blir sjukhusets första internetbaserade behandling för bred implementering.

– Om man får hjälp med sin sömnproblematik kan även andra besvär bli bättre, såsom depression eller ångest. Det är vanligt med insomni bland patienterna i psykiatrin så vi har anpassat behandlingen för att passa målgruppen, säger Mikael Mide, leg. psykolog och projektledare inom ePsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Innehållet i behandlingen bygger på beprövade KBT-metoder och i utvecklingsarbetet har man tagit hjälp av brukare från patientföreningen NSPHiG, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. Det färdiga resultatet liknar att träffa en psykolog. Via text, film och annat pedagogiskt innehåll får patienten information om sömnproblem och viktiga beteendeförändringar samt praktiska övningar med instruktioner. Dessutom ingår kontinuerlig kontakt med en psykolog som svarar på frågor, förklarar och stöttar.

– Den stora fördelen med vård via internet är att patienten kan ta del av behandlingen var och när den vill. Och eftersom det blir sjukhusets första internetbehandling är vi väldigt nyfikna på hur det ska gå. Vi hoppas och tror att det ska tas väl emot, säger Josefin Kadesjö, leg. psykolog och projektledare inom ePsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den nya internetbehandlingen mot insomni kommer att erbjudas via Psykiatrimottagning Mölndal, Psykiatrimottagning utmattningssyndrom samt Substitutionsmottagningarna 1 och 2 inom Beroendekliniken med start denna vecka.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se