Ny effekt- och säkerhetsdata för Mercks MS-portfölj presenteras vid ECTRIMS 2018

Ny effekt- och säkerhetsdata för Mercks MS-portfölj presenteras vid ECTRIMS 2018

 

 

* Data från fas II-studie visar på klinisk proof-of-concept för den nya orala substansen evobrutinib (BTK-hämmare) vid skovvis förlöpande MS.

* Upp till tio års patienterfarenhet ger ytterligare inblick i Mavenclads (kladribin tabletter) fördelaktiga risk-nyttaprofil.

* Nya data från ett multisponsrat europeiskt graviditetsregister påvisar en gynnsam säkerhetsprofil för behandling med Rebif, interferon beta-1a, under gravidititet.

* Totalt presenteras 23 abstracts för Mavenclad, Rebif och evobrutinib vid ECTRIMS 2018.

Merck meddelar idag att man under ECTRIMS 2018 (10–12 oktober) kommer att presentera nya data från studier om deras produkter inom multipel skleros, både redan godkända och den som är i utvecklingsfas. Merck kommer att presentera 23 abstract som inkluderar ny säkerhets- och effektdata för MAVENCLAD® (kladribin tabletter) och Rebif® (interferon beta-1a) samt resultat från fas II-studie av substansen evobrutinib, en oral Brutons tyrokinashämmare (BTK inihibtor).

Följande ny information om MAVENCLAD® (kladribin tabletter) kommer att presenteras vid kongressen:

* En uppdaterad analys av säkerhetsprofilen baserad på integrerad data från de nu avslutade studierna CLARITY, CLARITY Extension och ORACLE-MS. Utöver detta ingår data från ytterligare två års uppföljning av långtidsregistret PREMIERE, vilket ger upp till tio års uppföljning totalt.

* Översikt av säkerhetsdata från de första 6 månaderna av MAVENCLAD användning i kliniskt bruk.

* Resultat från en post-hoc-analys av CLARITY-studien som visar frekvens och svårighetsgrad av skov hos patienter som behandlats med MAVENCLAD® jämfört med patienter som fått placebo vid skovvis förlöpande MS.

* Nya data från post-hoc-analyser som stödjer den långvariga behandlingseffekten av MAVENCLAD® i olika patientergrupper baserat på ålder och sjukdomsaktivitet (under år 3 och år 4 efter behandling).

Vidare kommer nya data rörande Rebif® och evobrutinib att presenteras i två föredrag:

Vi är stolta över att presentera nya data från Mercks neurologi- och immunologiportfölj under ECTRIMS 2018, säger Luciano Rossetti, global FoU-chef inom Mercks biopharma-verksamhet. ”Samtidigt som vi tror att Mavenclad och Rebif erbjuder effektiva behandlingsalternativ för ett brett spektrum av dagens MS-patienter, är vi glada att kunna presentera våra första kliniska data för en BTK-hämmare (evobrutinib) som testats i en grupp MS-patienter”.

Dessutom händer detta i Mercks regi under ECTRIMS 2018:

MS-patienter och vårdpersonal ger helt olika bilder av vilka behov som ännu inte är tillgodosedda. Det framgår av den internationella undersökningen ”MS in the 21st Century International Unmet Needs”, som finansieras av Merck.

Tidigare i år, på internationella MS-dagen (sista onsdagen i maj varje år), lanserades kampanjen #MSInsideOut, som syftar till att låta personer med MS berätta om sina erfarenheter av sjukdomen. Den 11 oktober kommer en nygjord dokumentär att premiärvisas. Filmen är producerad av Shift.ms, som är ett socialt nätverk för personer som har MS. Vid premiären vill Merck rikta strålkastaren mot några av de otaliga berättelser om hur det är att ha MS. Samtidigt kommer resultatet av en ny undersökning att presenteras, gjord i samarbete mellan de internationella vårdorgansiationerna IACO (Internationl Alliance of Carers Organizations) och Eurocarers. Resultaten visar att det finns ett stort behov av djupare förståelse både för MS-patienter och deras vårdgivare.

Merck kommer också att tillkännage årets vinnare av Grant for Multiple Sclerosis Innovation (GMSI) Award. Priset delades ut första gången vid ECTRIMS 2012 och ska stödja medicinsk forskning inom MS-området. Prissumman uppgår till 1 000 000 euro per år och kan tilldelas ett eller flera utvalda forskningsprojekt.