Nutrition mot tidig Alzheimer?

Nu finns en ny medicinsk näringsdryck med kliniskt dokumenterad effekt av att stödja hjärnans funktion hos personer i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom. Souvenaid är den första näringsdrycken i sitt slag och blir tillgänglig för patienter i Sverige på den Nationella Demensdagen den 12 mars.

Souvenaid bygger på mer än tio års internationell forskning och riktar sig mot specifika näringsbehov hos personer med Alzheimers sjukdom. Det har bekräftats att nivåerna av vissa näringsämnen,exempelvis långkedjade omega-3-fettsyror och B-vitaminer, är lägre hos dessa individer jämfört med friska personer i samma ålder. Souvenaid innehåller en patenterad sammansättning av näringsämnen (Fortasyn Connect™) som är nödvändiga för att stödja synapsernas välmående i hjärnan. De viktigaste beståndsdelarna är långkedjade fleromättade omega-3-fettsyror (DHA och EPA), kolin, uridin (UMP), fosfolipider och andra kofaktorer.  Sammansättningen av näringsämnen är noga framtagen och kombinationen är svår att uppnå med vanlig kost.

”Alzheimers, precis som andra demenssjukdomar, påverkar inte bara den sjuke utan även anhöriga.Alzheimerföreningen i Sverige och vår paraplyorganisation ADI (Alzheimer Disease International) delar uppfattningen om att allt som kan göra livet bättre för den drabbade är av värde och ska prövas. Utifrån informationen som finns tror vi därför att Souvenaid kan bidra till bättre livskvalitet för de berörda”, säger Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen Sverigeoch stiftelsen Alois Alzheimer.

Kliniskt bevisad effekt
Effekten av Souvenaid har studerats i bland annat två randomiserade, dubbelblinda, kontrollerade studierpå patienter med mild Alzheimers sjukdom (Souvenir I & Souvenir II).Resultaten, publicerade i tidskrifterna Alzheimer andDementia och Journal of Alzheimer´s diseases, bekräftade förbättring av minnethos patienterna i ett tidigt skede av sjukdomen.  Souvenaid är väl tolererat, både som ensamterapi eller i kombination med standardläkemedel.  Kliniska studier visade på god följsamhet,uppåt 95 procent fullföljde behandlingen.

Det kliniska forskningsprogrammet för Souvenaid har utformats för att stödja evidensbaserad praktik och har flera pågående studier.Bland annat en 24-månaders studie med individer som har minnesproblem med trolig Alzheimers sjukdom som orsak men ännu utan utvecklade symptom på demens.De kommande resultaten kommer vara av yttersta intresse, inte minst med tanke på att ett problem vid Alzheimers är att de bakomliggande förändringarna i hjärnan uppstår så tidigt.

Användas under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal
Souvenaid är tillgänglig på apotek och bör endast användas på inrådan av hälso- och sjukvårdspersonal, av patienter med diagnostiserad Alzheimers sjukdom i tidigt skede. Priset för Souvenaid i rekommenderad dosering är cirka35 kronor per dag. Drycken finns i vanilj- och jordgubbssmak. Doseringen är 1flaska à 125 ml dagligen med energiinnehållet av 125 kcal per dos. Dosen kantas när som helst på dagen.