Neurotrauma2017 på Karlstad CCC den 2 oktober: Traumatiska Hjärnskador är idag en folksjukdom med allvarliga konsekvenser

Neurotrauma2017 på Karlstad CCC den 2 oktober: Traumatiska Hjärnskador är idag en folksjukdom med allvarliga konsekvenser
Enligt Världshälsoorganisationen WHO drabbas ca 60 000 personer av en traumatisk hjärnskada i Sverige varje år, varav enbart knappt hälften uppsöker vård. Av dessa utgör 85–95% är ”lätta traumatiska” hjärnskador (hjärnskakningar). Traumatiska hjärnskador är idag en folksjukdom och det finns ett stort antal personer i Sverige som drabbas utan att söka vård och behandling och därmed riskerar att drabbas av påtagliga funktionsnedsättningar vad som gäller hjärnans funktioner som påverkar både det professionella- och det privata livet.

Under Neurotrauma2017 kommer det bl.a. redogöras för likheter och skillnader mellan omhändertagande av individer med ”lätta” traumatiska hjärnskador/hjärnskakningar inom idrottsvärlden och inom den offentliga sjukvården. Också hjärnskakningar inom idrotten är i dag ett stort problem. Ta till exempel ”hjärntrappan” – den rehabiliteringsmodell som används inom idrottsvärlden och som fokuserar först på ”total hjärnvila” (både fysisk och mental – inklusive undvikande av allt TV-tittande, läsning och kontakt med dator eller läsplatta tills man känner sig helt frisk) innan man skall vara fysisk aktiv.

– Många skadade idrottsmän behandlas i huvudsak bl.a. av kiropraktorer och fysioterapeuter utan att de kommer till den specialiserade vården där specialister på hjärnan och nervsystemet finns, säger Peter Sojka nyligen pensionerad professor i rehabiliteringsmedicin vid Mittuniversitetet.

Sanny Lindström (känd ishockeyprofil) är en av talarna på konferensens bonusseminarier, och han fick abrupt avsluta sin ishockeykarriär 2012 på grund av en ”lätt” traumatisk hjärnskada. Det som skulle bli en veckas rehab blev en livslång läxa i att ödmjukt hantera den problematik som uppstår vid trauman mot huvudet. Sanny menar att nu måste idrotten ta frågan på ett större allvar. Idrottare som drabbas och som har betydande kvarstående problem 1–2 veckor efter skadetidpunkten, borde få genomgå en helhetsbedömning av multiprofessionella och multidisciplinära team specialiserade på skador på hjärnan och nervsystemet.

– Om vi inte fungerar som make, förälder eller som en god vän så tror jag chanserna att komma tillbaka till idrotten blir mycket svårare. Vi vill ju att alla som drabbas ska få bäst möjliga chans att komma tillbaka till ”spel” igen på alla plan, säger Sanny Lindström.

Flera av landets ledande forskare kommer tillsammans med 600 deltagare till Karlstad och Karlstad CCC den 2 okt för Konferensen Neurotrama2017. På Karlstad CCC kommer man att presentera de senaste rönen för deltagarna inom flera områden som rör traumatiska hjärnskador, allt från det senaste om det akuta omhändertagandet hur vi kan nyttja hjärnans egna reparationssystem för en god rehabilitering. (konferensen erbjuder intressanta bonusseminarier redan dagen innan)

Andra vetenskapliga frågeställningar och nya vetenskapliga rön som kommer belysas under konferensen är:
– Varför skall de som drabbas av traumatiska hjärnskador (hjärnskakningar) uppmuntras att vara fysiskt aktiva tidigt utan att symtomen förvärras (inom 48–72 timmar)
– Ny forskning om kunskap hur man med hjärnavbildning ser hur hjärnan arbetar, även efter de som drabbas av traumatisk hjärnskada, hur kan dessa viktiga ledtrådar var hjärnans ex. minnesstörningar finns som kan vara till hjälp i rehabiliteringsprocessen?
– För de som får diagnosen whiplashskada så är symtomen väldigt lika med de som få diagnoserna post traumatiskt stressyndrom och/eller hjärnskakning, Hur kan professionen samverka för en bättre diagnostik för dessa patientgrupper?

Konferensen arrangeras av:
Personskadeförbundet RTP, ABF, Kristinehamns Folkhögskola och Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond för Hjärnforskning

För mer information kontakta:
Peter Linhard, projektledare 0709–482800
Helena Tiderman, kommunikatör Personskadeförbundet RTP 070–268 89 72