Neurologiska sjukdomar och tvärvetenskap i fokus för forskning med supermagnetkameran

Neurologiska sjukdomar och tvärvetenskap i fokus för forskning med supermagnetkameran

 

Boel Hansson, Matea Simic, Isabella Björkman-Burtscher och Karin Markenroth Bloch.

Vad händer i hjärnan, vid olika neurologiska och neuropsykiatriska tillstånd, vid ångest, vid språkinlärning, vid olika demenssjukdomar och vid utövande av mindfulness? Det är några av de frågor som forskare i dag söker svar på med hjälp av supermagnetkameran ”7 teslan”, som installerades för två år sedan vid LBIC, Lunds Universitets Bioimaging Center och Skånes universitetssjukhus.

– Spännande och lite oväntat att högteknologi och humaniora förenas via forskningsprojekt med 7 teslan, säger Freddy Ståhlberg, professor i MR-fysik vid Lunds Universitet och centrumchef för LBIC.

Idag har de mest kraftfulla MR-kamerorna i Sverige, som används kliniskt på människa, ett magnetfält på tre tesla, 3T. Den drygt 40 ton tunga magnetkameran på sju tesla, 7T, levererades till Lund i november 2014 och placerades vid verksamhetsområde Bild och Funktion vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Efter installation och en inkörningsperiod på närmare ett år kunde kameran tas i bruk för nationell forskning hösten 2015. Idag pågår 31 olika forskningsprojekt. Universitet och universitetssjukhus från hela landet finns representerade bland forskarna. Men majoriteten av projekten bedrivs än så länge från SUS och Lunds Universitet.

Hittills har de 7T-magnetkameror som finns i andra länder i första hand använts för grundforskning och teknikutveckling, vilket även utgör en stor del av forskningen i Lund, berättar Karin Markenroth Bloch, LBICs plattformsansvarig för 7T MR. Men vid SUS används den också på patienter, dock i begränsat omfång. Sedan oktober 2016 tar man emot patienter inom främst det neurologiska och neurokirurgiska området.
– Så här långt har vi tagit emot ett 10-tal patienter. Det har bland annat handlat om att hitta förändringar i hjärnan hos epilepsipatienter, berättar Isabella Björkman-Burtscher, docent vid Lunds Universitet, neuroradiolog vid SUS och medicinskt ansvarig för 7T MR.

En exakt återgivning av var en förändring finns kan vara ett viktigt stöd för en neurokirurg vid en operation, förklarar Isabella Björkman-Burtscher.

Ortopedi är ytterligare ett område som kan ha nytta av de extremt högupplösta bilderna från 7T och ge bättre möjligheter att granska kroppens anatomiska strukturer i minsta detalj. Ett annat område där kameran är användbar är kärlsjukdomar där kärlväggar förväntas kunna granskas på ett helt nytt sätt.
– Vår 7 Tesla-utrustning är unik genom att den används till klinisk forskning för patienter med folksjukdomar som hjärnans sjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar samt rörelseorganens sjukdomar. Den används också för forskningsprojekt från hela Sverige, säger Ingemar Petersson, chef för Stab forskning och utbildning på SUS.

Utrustningen, inkluderande ett långsiktigt service- och uppgraderingsavtal, finansieras till cirka 90 procent av Sveriges vetenskapsråd, till 10 procent av Lunds Universitet medan Region Skåne har finansierat byggnationer kring kameran. Den är en nationell resurs som alla forskare i Sverige har tillgång till och teknisk expertis, primärt finansierad av medicinska fakulteten via LBIC, ger stöd för användarna.