Neurologchefen lovar bättre vård till Parkinsonsjuka