Nya åtgärder ska hjälpa neurokirurgin

Nya åtgärder ska hjälpa neurokirurgin

Karolinska Universitetssjukhuset har vidtagit ett antal åtgärder för att snabbare kunna ge vård till neurokirurgiska patienter. 

Ett nytt samarbete med rehabiliteringskliniken Remeo innebär att vårdplatser kan frigöras på Neurokirurgiska kliniken. Samtidigt har kliniken lyckats öppna flera vårdplatser och kontakt tas nu med övriga neurokirurgiska kliniker i landet för att se om de kan ta emot några av Karolinskas patienter.

Ett antal åtgärder har vidtagits för att förbättra situationen för patienterna:

  • Allra viktigast på kort sikt är ett utökat samarbete med Remeo-kliniken för patientenrs fortsatta vård och rehabilitering. Det har diskuterats under en tid och inom en vecka kan Remeo ta emot flera patienter som är neurokirurgiskt färdigbehandlade. De vårdplatser som därmed frigörs kommer att förbättra situationen snabbt och i betydande grad. Förhandlingar pågår också med Remeo för att till hösten etablera ett långsiktigt och ytterligare utvidgat samarbete.
  • Kontakt tas också med samtliga övriga neurokirurgiska kliniker i landet, för att se om några av de väntande patienterna kan behandlas där.
  • Medarbetare har utvecklat nya arbetssätt som bygger på att börja arbeta utifrån patientflöden och som delvis motverkat problemen, så att antalet behandlingar har kunnat hållas uppe i ganska stor utsräckning, trots det trängda läget.
  • Klinikens rekryteringsarbete har också börjat ge resultat och kliniken får fler sjuksköterskor. Sista månaden har man kunnat öppna fyra vårdplatser och i september ska ytterligare ett tiotal platser öppnas.
  • Sjukhusets HR-direktör har nu haft ett särskilt möte med personalen avseende arbetsmiljö, för att diskutera vilka ytterligare åtgärder som snabbt kan vidtas
  • Tema Neuro och Neurokirurgiska kliniken har kontakt med patientföreningen Hjärntumörföreningen och har nu ett möte inplanerat i nästa vecka. Kliniken kommer också att ha en fortsatt dialog med föreningen.

För mer information om situationen på neurokirurgin gå in på Karolinska Universitetssjukhusets hemsida, www.karolinska.se .