Neurokirurg vid NUS får 17 miljoner från Vetenskapsrådet

Neurokirurg vid Norrlands universitetssjukhus får 17 miljoner från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet beslutade den 30 november att Patric Blomstedt, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor i stereotaktisk funktionell neurokirurgi vid Umeå Universitet tilldelas 17 miljoner för forskningsprojekt kring Deep Brain Stimulation. – Detta är en möjlighet att lyfta vår forskning till en helt ny nivå, kommenterar Patric Blomstedt beskedet.

Deep Brain Stimulation, DBS, är en teknik som revolutionerat behandlingen av rörelsestörningar. Behandlingen är en metod inom området stereoaktisk funktionell neurokirurgi och Norrlands universitetssjukhus har den största DBS-verksamheten i Sverige.

För att säkerställa metodens effektivitet och för att optimera behandlingen behövs fler studier där DBS används på fler sjukdomsområden. Idag är metoden främst studerad, med positiva resultat, vid Parkinsons sjukdom.

Patric Blomstedt, EdelPhoto

Professor Patric Blomstedt har idag tilldelats medel av Vetenskapsrådet att studera effekten av DBS vid sjukdomen essentiell tremor. Essentiell tremor är efter Parkinsons sjukdom den vanligaste diagnos som behandlas med DBS, och är en sjukdom som drabbar ca 5 % av alla över 65 års ålder – varför den idag betraktas som en folksjukdom.

Målet är att studierna ska klargöra effekten av behandling med DBS vid essentiell tremor samt möjliggöra en optimering av behandlingen för att få bättre effekt, färre biverkningar för patienterna och färre re-operationer.

Mer information:
Professor Patric Blomstedt, patric.blomstedt@umu.se.

Mer om DBS:
Deep brain stimulation syftar till att blockera störande signaler i hjärnan, med hjälp av elektroder som opereras in centralt i hjärnan. Elektroderna kopplas till en pacemaker som blockerar störningarna. DBS botar inte den underliggande sjukdomen, men tar ner symtomen så att patienten kan få en förhöjd livskvalitet.