Multiprofessionellt team ger ansiktsförlamade bättre vård

Inte bara strokepatienter kan drabbas av ansiktsförlamning. Svåra trauman, borrelia, och bältros är andra orsaker, men även plötslig ansiktsförlamning, Bells pares, där orsaken inte är känd. För att erbjuda de sistnämnda patienterna en samlad bedömning och komplett behandlingsplan har en ny mottagning startats på Akademiska sjukhuset.

– Att experter inom olika områden; plastikkirurger, öron-näsa-halsläkare och fysioterapeuter, kopplas in samtidigt och arbetar i team, innebär ökad trygghet för patienterna och mer likvärdiga bedömningar, säger Andrés Rodriguez, plastikkirurg och ansvarig för Facialismottagningen.

Målgruppen är i första hand patienter med olika resttillstånd efter plötslig ansiktsförlamning, så kallad Bells pares. Andra orsaker till ansiktsförlamning är medfödd funktionsnedsättning, infektioner, tumörer och trauman.

– Experterna i teamet har olika infallsvinklar och kan snabbare erbjuda en mer omfattande plan för behandling och rehabilitering. Att samla kompetensen på detta sätt är ovanligt och även utländska patienter remitteras hit. Det är oerhört viktigt att ha en god funktion i ansiktet, inte bara för att kunna äta, utan också för att kunna visa känslor, framhåller Andrés Rodriguez.

En av patienterna som fått hjälp är Anna Skarin. Hon drabbades av plötslig ansiktsförlamning för snart sju år sedan i slutet av en tvillinggraviditet.

– Plötsligt en morgon kändes det konstigt i munnen när jag åt frukost. När jag tittade mig i spegeln så hängde ena mungipan, berättar Anna Skarin.

Via specialistmödravården, som hon haft kontakt med under graviditeten på grund av havandeskapsförgiftning, slussades Anna till en sjukgymnast specialiserad på rehabilitering vid plötslig ansiktsförlamning. Hon fick träningsinstruktioner, bland annat ansiktsmassage för att värma upp kinden så att musklerna slappnar av och inte stelnar men även stretchningsövningar för att stärka muskulaturen. Två år efter förlamningen startade behandling med botox, med fyra-fem månaders intervall. Behandlingen blockerar musklernas aktivitet och minskar oönskade medrörelser, bland annat att mungipan och kinden ofrivilligt drar ihop sig när hon blundar.

– Man vet inte exakt vad som orsakar Bells pares men en hypotes är latent herpesvirus som återaktiverats. Fler kvinnor än män verkar drabbas av ofullständig läkning och de sista tre månaderna av graviditeten innebär ökad risk. Många patienter tror att de fått stroke, men en viktig skillnad är att pannan är opåverkad vid stroke vilket gör att patienterna då kan rynka på pannan. Däremot får patienterna en svaghet i mungipan. Vid Bells pares att hela ansiktshalvan drabbad, säger Lars Jonsson, öron-näsa-hals-kirurg.

För 70 procent av patienterna med Bells pares går förlamningen tillbaka inom cirka två månader, men fem till tio procent får kraftigare resttillstånd. Oproportionerligt många gravida verkar få svårare ansiktsförlamningar som inte helt går tillbaka. Kirurger knutna till mottagningen planerar nu att inleda forskningsstudier om orsakerna.

Behandlingen vid handikappande förlamning (resttillstånd) är förutom sjukgymnastik, botox och eventuellt plastikkirurgi, då man i vissa fall transplanterar muskler, nerver och kärl från till exempel låret till ansiktet där de sys ihop igen.

– De senaste åren har vi rekonstruerat nerver på flera patienter som haft tumörer i öronspottkörteln eller skallbasen, då man ofta måste offra ansiktsnerven för att operera bort tumören. Det händer att vi måste dra om nerver och patienten får då lära sig att bita för att le. Det kräver intensiv träning, och ju yngre man är desto lättare att lära om vilket beror på hjärnans omformbarhet, förklarar Andrés Rodriguez.

Alla patienter får träffa en fysioterapeut (sjukgymnast) och lära sig träna rätt för att få en bättre funktion och minska besvären av felaktig nervåterväxt, att ansiktsmusklerna ofrivilligt drar ihop sig. Flertalet kan träna själva hemma med uppföljning hos sjukhusets fysioterapeut. De som genomgått en plastikkirurgisk operation kan dock behöva specialträning på Akademiska.

Mer information:
Andrés Rodriguez Lorenzo, plastikkirurg, 018-611 11 57
Lars Jonsson, öron-näsa-hals-kirurg, 018-611 53 78
Camilla Ekwall, sjukgymnast, 073-78 10 313

FAKTA: Olika former av ansiktsförlamning

Man skiljer på perifer och central ansiktsförlamning, där orsaken till den perifera i 70 procent av fallen är okänd (Bells pares).
Vid perifer ansiktsförlamning sitter skadan på samma sida av huvudet som förlamningen. Orsaken kan vara en infektion, exempelvis virus (bältros eller andra herpesvirus).
Vid stroke är skadan central och sitter på motsatt sida i förhållande till förlamningen. Patienterna kan rynka pannan/lyfta på ögonbrynen tack vare att den skadade ansiktsnerven kompenseras av nerven på andra ansiktshalvan.