MS sjuka har sämre tandhälsa

 MS sjuka har sämre tandhälsa

Tandläkartidningen refererar en forskningsartikel som redovisar att MS-patienter har sämre tandhälsa än genomsnittet trots att de de har högre sociekonomisk status än normalbefolkningen. Studien gjordes i Australien med 500 deltagare. Forskarna ställde sig emellertid inte frågan om tandhälsan kanske redan från början var sämre och funderade inte över om amalgamet till och med kan vara orsaken till MS. En del med denna sjukdom har blivit bättre efter amalgamsanering.

Läs mer!