Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Flera nya varianter av Levodopa-behandling har lanserats mot Parkinson sedan 2015. En är mikrotabletter som doseras med hjälp av en apparat som även har en larm- och minnesfunktion.

Det mest effektiva läkemedlet mot symtom vid Parkinson, Levodopa, introducerades för 50 år sedan. Behandlingen blir alltmer individualiserad och sedan 2015 har tre nya varianter av läkemedlet haft världspremiär på Akademiska sjukhuset. Framstegen uppmärksammas med anledning av Internationella Parkinsondagen 11 april.

– För många patienter behövs en individuell anpassning av levodopa-dosen för bästa möjliga effekt. Ett alternativ är mikrotabletter som innehåller mindre mängd läkemedel än vanliga tabletter. Resultaten av en studie på de första patienterna som testat metoden är lovande. Patienterna är positiva och upplever att medicineringen underlättas, säger Marina Senek, legitimerad apotekare och doktorand på institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Mikrotabletterna doseras med hjälp av en apparat som matar ut tabletter och dessutom har en larm- och minnesfunktion som påminner patienten om när tabletterna ska tas eller om en dos missats. Dessutom kan patienten registrera sina symtom och få bättre översikt av effekten av behandlingen.

I år är det 200 år sedan James Parkinson beskrev den sjukdom som sedan fick hans namn. Levodopa introducerades för 50 år sedan och är det mest effektiva läkemedlet mot symtomen vid Parkinsons sjukdom. Flera nya varianter av läkemedlet har utvecklats de senaste åren och nya sätt att underlätta medicineringen pågår.

I en studie undersöker man om mikrotabletterna tillsammans med sensorer, som mäter motorik, kan optimera behandlingen ytterligare. Patientstudien görs i samarbete mellan forskare vid Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Högskolan Dalarna.

På 90-talet lanserades pumpbehandling med Levodopa i Uppsala, en metod som förbättrat livskvaliteten hos patienter med avancerad sjukdom för vilka tablettbehandling inte längre räcker.

– Svårt Parkinsonsjuka kan behöva mycket tätare intervaller mellan dosintagen. För dessa kan pumpbehandling förbättra livskvaliteten avsevärt. En ny variant av denna behandling har nu testats på Akademiska sjukhuset med lovande resultat. Bland annat kan man minska dosen och använda en mindre pump, berättar Dag Nyholm, neurolog och docent på Akademiska sjukhuset.

Nyligen startades ytterligare en studie på Akademiska med en ny typ av Levodopa-behandling, vismut-subdopat. Denna läkemedelsvariant innehåller en metall som fäster i tarmen efter intag och frisätter levodopa över lång tid under dagen för att ge jämn effekt.

För mer information, kontakta:
Dag Nyholm, neurolog och docent, neurologkliniken, Akademiska sjukhuset,
telefon: 018-6115003 (neuromottagningen), e-post: dag.nyholm@akademiska.se

Marina Senek, legitimerad apotekare och doktorand på institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, e-post: marina.senek@neuro.uu.se