Mavenclad (kladribin) in i läkemedelsförmånen

Mavenclad (kladribin) in i läkemedelsförmånen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har idag beslutat att MAVENCLAD® (kladribin), en tablettbehandling för vuxna patienter med högaktiv skovvis MS, ska ingå i läkemedelsförmånen.

”Detta positiva besked innebär att ett viktigt behandlingsalternativ finns tillgängligt för patienter med MS” säger Jan Lycke, professor vid Neurologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. ”Mavenclad tabletter tas i fyra korta kurer om 4–5 dagar under behandlingsår ett och två. Därefter krävs ingen ytterligare behandling om en tillfredställande behandlingseffekt uppnås. Behandlingen är enkel att ta och är enkel att monitorera. Det är en så kallad induktionsbehandling vilket innebär att immunsystemet sannolikt ställs om efter den kortvariga immunhämmande behandlingen. Fördelen med Mavenclad för patienterna är att behandlingen tas som tabletter och ger möjlighet till långvarig kontroll av skovvis MS utan behov av kontinuerlig medicinering,” säger Jan Lycke.

MAVENCLAD® tabletter ger personer med MS en möjlighet till långvarig klinisk effekt efter 20 dagars behandling fördelat över två år. Kliniska studier visar på väldokumenterade patientdata på över 2 700 patienter. Vissa patienter har varit under observation i mer än
10 år efter behandlingen. 

För ytterligare information, kontakta:
Marie Nilsson, Head of Market Access COE, Merck
marie.nilsson@merckgroup.com
Mobil:  070-420 4521
Jan Lycke, professor vid Neurologiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
Mobil: 073-310 9149

[1] https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Behandlings–rekommendationer/Behandlingsrekommendation—listan/Multipel-skleros-MS/

[2] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=717