Mavenclad (kladribin) rekommenderas för behandling av högaktiv MS i brittiska riktlinjer för sjukvården

Mavenclad (kladribin) rekommenderas för behandling av högaktiv MS i brittiska riktlinjer för sjukvården
Mavenclad (kladribin), som nyligen godkändes av Europeiska kommissionen, rekommenderas nu för behandling av skovvis förlöpande och högaktiv Multipel skleros (MS) i brittiska riktlinjer för hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjer tas fram av en oberoende myndighet, NICE, enligt ett förfarande som är likt det svenska. Den brittiska rekommendationen kommer endast två månader efter läkemedlets godkännande, vilket är den snabbast möjliga tidsramen.

Den brittiska myndigheten NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence, tar precis som svenska Socialstyrelsen fram riktlinjer med rekommendationer om behandlingar som av oberoende experter anses ha effekt och vara användbara inom sjukvården. Nu har NICE presenterat sin bedömning av läkemedlet Mavenclad.[2] Läkemedlet rekommenderas vid behandling av MS i dessa fall:

  • Om patienten har skovvis förlöpande MS med snabb sjukdomsutveckling, vilket definieras som förekomst av minst två skov under föregående år där en MR-undersökning av hjärnan visar att sjukdomen är aktiv.
  • Om patienten har skovvis förlöpande MS som inte har svarat tillräckligt väl på annan behandling, vilket definieras som att minst ett skov har förekommit under föregående år samtidigt som en MR-bild påvisar sjukdomsaktivitet.
    -Vi gläds åt att NICE och dess bedömningskommitté har tagit det här beslutet. Det här är ett viktigt steg för att så snabbt som möjligt göra Mavenclad tillgängligt för patienter med MS i England, Wales och Nordirland. Att NICE har gjort den här bedömningen så skyndsamt visar att Mavenclad är ett värdefullt, kostnadseffektivt och innovativt bidrag till de behandlingar som finns att tillgå vid MS, säger Marie Nilsson, Head of Market Access COE vid Merck.

NICE är en brittisk myndighet vars förfarande för att ta fram behandlingsriktlinjer till sjukvården påminner om det svenska. I båda länderna är det oberoende myndigheter som med stöd av experter går igenom vetenskaplig litteratur för att formulera en gemensam bedömning. NICE rekommendationer syftar till att identifiera de nya läkemedel, medicinteknik och diagnosmetoder som är mest effektiva, ur både kliniskt och kostnadseffektivt perspektiv.

– Mavenclad i tablettform ger personer med MS en klinisk effekt i upp till fyra år efter 20 dagars behandling fördelat över två år. Att NICE så snabbt har beslutat att rekommendera läkemedlet saknar motstycke inom MS-sjukvården och det visar vilket stort tillskott den här behandlingen är. Mavenclad är lätt att använda, kräver låg övervakning och innebär en låg behandlingsbörda för både patienten och sjukvården. Denna kortvariga tablettbehandling kan frigöra betydande och viktiga resurser inom sjukvården, säger Gavin Giovannoni, professor i neurologi vid Blizard Institute i London, som lett två stora studier kring Mavenclad, Clarity och Clarity Extension.

Den Europeiska kommissionen godkände i augusti 2017 läkemedlet Mavenclad 10 mg i tablettform för behandling av högaktiv skovvis förlöpande MS i 28 länder inom EU och dessutom i Norge, Lichtenstein och Island. Mavenclad är den första behandlingen mot MS som tas i tablettform under högst 20 dagar och som samtidigt visar effekt upp till fyra år.

Mavenclad finns i dag tillgängligt för förskrivning i Tyskland och Storbritannien. Läkemedelsbolaget Merck, som marknadsför Mavenclad, kommer att ansöka om marknadsgodkännande i fler länder, bland annat USA.