LMV godkänner Lecigon för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom

Läkemedelsverket godkänner Lecigon®, ett nytt behandlingssystem för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom

Uppsala, oktober 4, 2018. Lobsor Pharmaceuticals AB, ett privatägt svenskt bolag baserat i Uppsala, tillkännagav idag att Lecigon, ett nytt system för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom, har fått marknadsgodkännande av Läkemedelsverket. Lecigon är en farmaceutisk gelformulering innehållande en kombination av levodopa/karbidopa och entakapon för kontinuerlig infusion i tunntarmen via en nyutvecklad pump av låg vikt. Kombinationen av lägre doser och lättare pump är framtagen för att underlätta för patienten i vardagen och öka livskvalitén. Marknadsintroduktion i USA diskuteras för närvarande och kontakter med FDA pågår. Den nuvarande globala marknaden för infusion av levodopa i tunntarmen ligger på över 400 miljoner USD i försäljning de senaste 12 månaderna, med en årlig tillväxt på >30%.

Ulf Rosén, grundare av Lobsor kommentarer: ”Den nuvarande behandlingen, som introducerades på marknaden 2004 fungerar väl för patienterna. Många kämpar dock med hanteringen av nuvarande pump på grund av dess storlek, vikt och omständliga funktionalitet. Vårt team har djuplodande kunskap och tidigare erfarenhet av att utveckla behandlingar för Parkinsons sjukdom genom kontinuerlig infusion av läkemedel i tunntarmen via en pump. Vi har ägnat mycket tid och möda för att få bukt med dessa tre hinder genom att utveckla Lecigon®. Utöver pumpens fördelar orsakar den nya patenterade farmaceutiska beredningen även ökad biotillgängligheten av levodopa, vilket leder till lägre totaldos och volym av levodopa. Systemet blir således både mindre och lättare och med bibehållen klinisk effekt.”

Dag Nyholm, docent och specialist på Parkinsons sjukdom vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av läkarna som deltog i den kliniska prövningen med Lecigon behandlingsystem, välkomnar den nya, förbättrade produkten: ”De viktigaste förbättringarna är den lätta pumpen med möjlighet att byta dos på ett enkelt och bekvämt sätt, något som i kombination med en längre hållbarhet också möjliggör 24 timmars behandling för de patienter som behöver infusion under dygnets alla timmar. Dessutom erbjuder den nya behandlingen en lägre levodopa-dos jämfört med nuvarande behandlingsystem, något som är särskilt betydelsefullt för patienter som kräver höga doser. Med den nya gelformuleringen som förlänger halveringstiden för levodopa, ges patienten viktiga extra minuter när behandling kopplats bort för att exempelvis duscha. Det förbättrade systemet gynnar troligen patienterna på flera sätt och bidrar därigenom till förbättrad livskvalitet.”