TLV meddelar att Lecigon®, en intestinal gel för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom nu ingår i läkemedelsförmånen

TLV meddelar att Lecigon®, en intestinal gel för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom nu ingår i läkemedelsförmånen

Den nya, patenterade behandlingen är en farmaceutisk gelformulering innehållande en kombination av levodopa / karbidopa och entakapon i en 50 ml förfylld behållare för kontinuerlig infusion i tunntarmen. Den farmaceutiska formuleringen minskar den totala levodopa-dosen, men med bibehållen klinisk effekt. Behandlingssystemet omfattar en nyutvecklad bärbar pump som bara väger 134 gram. Den mycket exakta och lilla pumpen kan bekvämt och diskret bäras under kläderna. Med den lätta pumpen kan nack- och axelvärk sannolikt undvikas och den intuitiva och användarvänliga skärmen på pumpen som tillåter byte mellan förinställda doser bäddar för att patienten känner sig trygg oavsett om det är dagsljus eller mörkt.

Lobsor Pharmaceuticals AB, ett privatägt uppsalabolag, rapporterade idag att TLV har beslutat godkänna att Lecigon® ska ingå i läkemedelsförmånerna, detta efter att produkten godkändes av Läkemedelsverket i oktober 2018. Beslutet är en viktig milstolpe eftersom Sverige blir första land att erbjuda detta nya behandlings-system för symptomatisk behandling till patienter med avancerad Parkinsons sjukdom (APD)*.
Roger Bolsöy, VD för Lobsor, kommenterar: ”Med den nya formuleringen och den lätta pumpen tror vi att Lecigon ® kommer att förbättra komforten och livskvaliteten för patienter med Parkinsons sjukdom på ett påtagligt sätt. Till det har vi också visat genom bolagets pivotala kliniska studie att med Lecigon® kan dosen av levodopa sänkas signifikant, men med bibehållet kliniskt resultat.  Lobsor avser nu erhålla godkännande för försäljning på ytterligare marknader och lansera Lecigon® på noga utvalda marknader över hela Europa under de närmaste 24 månaderna.

Den farmaceutiska formuleringen ökar biotillgängligheten av levodopa signifikant
I kombination med en nyutvecklad pump av låg vikt förbättras patientkomforten väsentligt
Läkemedelsverkets godkännande följs av expansion till europeiska marknader

Hållbarheten för Lecigon i den förfyllda behållaren är 24 timmar i rumstemperatur. Patienten kan således förbereda systemet på kvällen och förvara det vid sidan av sängen innan de lägger sig och påbörja behandlingen på morgonen när de fortfarande befinner sig i sängen. Patienterna behöver därför inte hämta systemet från kylskåpet i ett skede när de ofta är stela, med ökad risk för att ramla. Med 24-timmars hållbarhet är det också möjligt att fortsätta använda en behållare nästa dag, något som är särskilt användbart för patienter som behandlas med hög dos. Därmed kan även onödig kassation av läkemedel undvikas. Den lägre levodopa-dosen som krävs för adekvat behandling beror på ökad biotillgänglighet av levodopa, något som förlänger levodopas halveringstid. Följaktligen förlängs förmodligen tiden innan symtom uppkommer efter det att pumpen är avstängd och patienten får därmed mer tid utan att behöva behandling t.ex. för att ta en dusch.

* Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi, när tillgängliga orala kombinationer av läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte gett tillfredsställande resultat.
Om Parkinsons sjukdom