Lecigon® godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom i Danmark, Finland och Norge

Lecigon® godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom i Danmark, Finland och Norge

Lobsor Pharmaceuticals AB meddelade idag att Lecigon har godkänts, och att Läkemedelsverket har bekräftat att man avslutat utvärderingen (End of Procedure) enligt proceduren för ömsesidigt godkännande (MRP) för Danmark, Finland och Norge.

Den exakta indikationen är behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi, när tillgängliga orala kombinationer av läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte gett tillfredsställande resultat.

Ulf Rosén, medgrundare av Lobsor kommenterar: ”Vi är mycket glada över att vi fått bekräftelse att MRP processen är avslutad, särskilt eftersom det sker två månader tidigare än väntat.”

Godkännandet följer på svenska marknadsföringstillståndet för Lecigon som beviljades i oktober 2018. Omedelbart efter MRP-godkännandet går förfarandet in i en nationell fas för godkännande av etiketter, katalogtexter etc. på det lokala språket. Den nationella fasen förväntas vara slutförd i slutet av oktober 2019. Sedan kan marknadstillstånd beviljas på den lokala marknaden och kommersialisering påbörjas.

”Framgången understryker vårt åtagande att bereda patienter tillgång till denna behandling på bred front”, fortsätter Rosén. ”Vi kommer att söka ytterligare europeiska godkännanden via MRP-förfarandet under de kommande 18 månaderna.”

Den nuvarande globala försäljningen av produkt för kontinuerlig infusion i tunntarmen baserat på levodopa närmar sig 450 miljoner USD i försäljning under de senaste 12 månaderna med en årlig tillväxt på> 12%.

Lobsor har tecknat ett samarbetsavtal med NordicInfu Care för marknadsanalys utöver försäljning, marknadsföring och distribution av Lecigon på den nordiska marknaden. NordicInfu Care med cirka 80 anställda grundades i Stockholm 2004 och servar för närvarande> 50 000 patienter i Norden. Företaget är en del av Air Liquide Healthcare, ett företag som levererar hemsjukvård till 15 000 kliniker och sjukhus med sammanlagt 1,5 miljoner patienter.