Lågutbildade får sämre rehabilitering efter stroke

Lågutbildade får sämre rehabilitering efter stroke

I Socialstyrelsens nyligen publicerad Utvärdering av vård vid stroke visar på att personer med längre utbildning får mindre rehabilitering än personer med hög utbildning.

Personer med lägre utbildning får mindre rehabilitering inom slutenvården i anslutning till det akuta vårdtillfället än personer med högre utbildning. Dessutom får lågutbildade i mindre omfattning insatsen tidig understödd utskrivning till hemmet med ett multidisciplinärt stroketeam. Socialstyrelsens utvärdering pekar även på att låg utbildning påverkar möjligheten till att snabbt komma till sjukhus.

– Att utbildningsnivå påverkar möjligheten till vård vid stroke är något som vi i STROKE-Riksförbundet inte kan acceptera. Att utbildningsnivån dessutom påverkar den så viktiga rehabiliteringen efter stroke är upprörande. Vi kräver besked på vilket sätt vården ska arbeta för att uppnå en jämlik vård- och rehabilitering efter stroke, säger Kjell Holm verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet.