Lägre risk för demens hos invandrare

Lägre risk för demens hos invandrare

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att invandrare generellt har en lägre risk för demens, där »healthy migrant«-effekten kan bidra, det vill säga att de som migrerat generellt sett är friskare. Personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion (Baltikum, Central- och Östeuropa) uppvisar samma demensrisk som svenskfödda.

Läs hela nyheten hos Läkartidningen