Konferens med åldrandets olika aspekter i fokus

Konferens med åldrandets olika aspekter i fokus

Med allt fler äldre i samhället behöver vi veta mer om åldrandet. I veckan samlas drygt 1 600 äldreforskare från hela världen i Göteborg för att dela med sig av sin kunskap om hur åldrandet påverkar allt från våra celler till samhället. Vid konferensen kommer Carin Mannheimers pris att delas ut till forskare inom AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Den 23−25 maj kommer den nionde upplagan av IAGG-ER, International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, till Svenska Mässan. Konferensen täcker in allt ifrån biologiska, medicinska, hälso- och samhällsvetenskapliga, politiska, humanistiska och konstnärliga aspekter på åldrandet.

− Ett övergripande tema på konferensen handlar om hur vi vill leva och hur vi kan få ett gott liv när vi bir äldre utifrån vad vi själva vill uppnå. En förutsättning är att både cellerna och samhället fungerar väl, säger kongressarrangör Boo Johansson, professor i psykologi och AgeCap-forskare.

Andra teman under konferensen handlar om hälsa och pensionering, vad en god vård- och omsorg innebär, ålderismen i samhället, frånvaro av äldre i media och politik och hur vi kan förebygga åldersrelaterade försämringar.

Alzheimers, åldersdiskriminering och formeln för evigt liv
Sammanlagt 500 forskare kommer att tala under konferensen. Några exempel:

Jack Rowe, professor i hälsopolitik och åldrande vid Columbia university, som bland annat skrivit böckerna Sucessful ageing och Sucessful ageing 2.0.
Liat Ayalon, professor i klinisk psykologi från Israel, som vill bidra till en större medvetenhet om den åldersdiskriminering som råder i samhället.
Suresh Rattan, professor i molekylärbiologi och genetik vid Århus universitet, som talar om formeln för evigt liv och hur det kommer sig att evolutionen inte har sett till att människan har evigt liv.
Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet, som forskar på hur ett enkelt blodprov kan visa om det finns en förhöjd risk för sjukdomar som Alzheimers.
Michel Poulain, professor emeritus vid Université catholique de Louvain i Belgien, som har tagit fram riktlinjer för ett hälsosamt åldrande och är en av de som har identifierat de så kallade blå zonerna, de platser på jorden där människor lever längst.
Anna Mannheimer delar ut pris till unga forskare
Carin Mannheimers pris till unga forskare inom AgeCap kommer att delas ut av Anna Mannheimer under konferensen. Priset på 50 000 kr ges till alla typer av forskning om åldrande och äldre. Prisutdelningen äger rum den 23 maj, kl. 12−12:35 på Svenska Mässan. Samma dag kl. 15−15:45 blir det ett samtal på Stadsbiblioteket mellan professor Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap, och Anna Mannheimer, om priset.

Årsrika − utställning om äldre
Under konferensen kommer utställningen Årsrika att finnas på stadsbiblioteket, med bilder av fotografen Elisabeth Wallin Olsson och en serie föredrag på olika teman som livslust, döden och kroppen, där olika forskare medverkar. Delar av utställningen visas också i Bältesspännarparken.

Fakta om IAGG-ER
IAGG-ER 2019 arrangeras i samarbete med AgeCap vid Göteborgs universitet, Sveriges Gerontologiska Sällskap SGS och Svensk Geriatrisk Förening, som är medlemmar i NGF, den Nordiska Gerontologiska föreningen.
Tid: 23–25 maj 2019
Plats: Svenska Mässan i Göteborg
Hela programmet hittar du här: https://iagger2019.se

Om AgeCap
AgeCap är Sveriges största forskningscentrum för åldrande och hälsa och består av drygt 160 forskare och forskningspersonal från 17 institutioner och sex fakulteter. Våra forskare kommer från närmare 25 olika discipliner med det gemensamma målet att öka äldre personers välbefinnande och delaktighet i samhället. https://agecap.gu.se/

För mer information, kontakta:

Ragnhild Larsson, kommunikatör AgeCap, telefon: 070−326 0197, e-post: ragnhild.larsson@gu.se
Boo Johansson, forskare vid AgeCap, 031−786 1656, 076−603 6474, e-post: boo.johansson@psy.gu.se
Ragnhild Larsson
Kommunikatör
AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa
telefon: 070–326 0197
e-post: ragnhild.larsson@gu.se