Hjärnkraft testar Sveriges första anhörig-app

Hjärnkraft testar Sveriges första anhörig-app

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft inleder samarbete med företaget FamilyLink. I ett gemensamt projekt kommer Hjärnkrafts cirka 3 000 medlemmar att under hösten 2018 erbjudas möjligheten att använda appen ”Jocce” kostnadsfritt.

Jocce är ett nytt digitalt hjälpmedel i form av en app, utvecklad för att underlätta informationsdelning och samarbete för dem som regelbundet hjälper någon som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen. I Sverige finns det cirka 1,3 miljoner personer som regelbundet tar hand om någon i sin närhet.

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Förvärvad hjärnskada kan uppkomma genom trauma såsom trafikolycka, våld mot huvudet eller olycksfall. Andra anledningar kan vara stroke, syrebrist, tumörer, infektioner, missbruk, förgiftningar mm. Även stress kan ge skador på hjärnan.

Många involverade runt hjärnskadade
Människor som lever med förvärvad hjärnskada behöver ibland mycket stöd i sin vardag. Anhöriga står ofta för lejonparten av hjälpen men många med hjärnskador är också beroende av stödinsatser från professionella vård- och omsorgsgivare.
– Informationsdelning och samordning av omsorgsinsatser är en utmaning för många av våra medlemmar. Projektet Jocce ger oss möjlighet att bidra med input till svensk digital hjälpmedelsutveckling. Det talas mycket om att Sverige ska bli bäst i världen på digitala lösningar. Vi kan spela en mer aktiv roll för att driva på den utvecklingen genom att identifiera och testa nya lösningar, säger Cecilia Boestad, förbundssekreterare på Hjärnkraft.

Bättre samarbete ger vinster för alla
Appen Jocce gör det möjligt att med några få knapptryckningar i mobilen skapa ett slutet nätverk runt en person som behöver stöd. Appen innehåller en delbar kalender och kontaktlista och en unik funktion som ger anhöriga koll på vad som händer hemma hos släktingen/vännen – i realtid. Vård- och omsorgsföretag kan också vara delaktiga i Jocce-nätverk. Appen är inte ett journalsystem utan ett kommunikationshjälpmedel och är utformad i enlighet med svenskt och EU:s regelverk och lagstiftning kring personuppgifter och datasäkerhet. Jocce fungerar som direktkanal till de anhöriga där vård- och omsorgspersonal kan dela information om genomförda insatser, ge ytterligare kommentarer och bilder. Detta synliggör deras insatser och minimerar mängden samtal från oroliga anhöriga.

– Vi är oerhört glada över samarbetet med Hjärnkraft. Att kunna erbjuda Jocce gratis till medlemmarna är värdefullt för oss på flera sätt. Först och främst hoppas vi att Jocce ska kunna göra skillnad i deras vardag; effekten av bättre kommunikation är att alla som bidrar till trygghet runt en människa gör ett bättre jobb tillsammans än vad de skulle göra var och en för sig. Vi hoppas också att projektet kan ge oss kunskap om hur vi kan fortsätta utveckla Jocce och på sikt även fler digitala hjälpmedel, säger Rikard Schröder, grundare av företaget FamilyLink.

FAKTA
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden funktionsrättsorganisation med cirka 3 000 medlemmar spridda över landet. Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående.
Läs mer om Hjärnkraft här (http://hjarnkraft.se)

FamilyLink heter företaget bakom Jocce. Appen är utvecklad i samarbete med bl.a. studenter vid Lunds Tekniska Högskola och experter inom design och UX. Rikard Schröder, företagets grundare, fick idén till appen när han under flera år tog hand om sin pappa Joakim, kallad Jocce, som led av Alzheimers sjukdom. Jocce lanserades under våren 2018 och finns att ladda ner på App Store och Google Play och kostar 99 kronor i månaden för ett nätverk, oavsett hur många som ansluts till det.
Läs mer om Jocce här (https://www.jocce.link/)