Hjärnfondens stipendiater 2020

Det är tack vare generösa gåvor och donationer som vi varje år kan dela ut stipendier med målsättningen att driva utvecklingen framåt inom några av hjärnforskningens område.  Det innebär att fler forskare kan bidra till att hitta nya metoder för att förebygga, upptäcka och behandla hjärnans ohälsa. Det ger hopp om nya framsteg och genombrott för alla som på något sätt drabbats.

Stipendiaterna kommer att bedriva forskning om bl.a. smärta, sömn, ADHD, Parkinsons sjukdom, Alzheimer, schizofreni, hjärntumör och barnhjärnan.
Vi kommer löpande att berätta om den spännande forskning som sker. #postkodeffekten

Stipendiater 2020

Andersson, Patrik

Behandla ödem i glioblastom med PARP-hämmare och öka effekten av immunterapiHjärntumör
Karolinska Institutet

Brikell, Isabell
Genetiska och miljömässiga riskfaktorer för ADHD, migrän och deras samsjuklighet
ADHD
Karolinska Institutet

Bäckström, David
Orsaken till Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism
ALS, Parkinsons sjukdom, Huntington och andra neurodegenerativa sjukdomar
Umeå universitet

Hoeber, Jan
Förändringar i vitsubstans vid Huntingtons sjukdomHjärn-modell av Down syndrom för att identifiera mekanismer vid Alzheimer
Alzheimers sjukdom och övrig demens
Uppsala universitet

Lund, Harald
Makrofagsubtyper i det perifera nervsystemet som reglerar smärta
Smärta
Karolinska Institutet

Prakash, Varsha
Ny terapeutisk strategi att hämma invasiv spridning av aggressiva hjärntumörer
Hjärntumör
Karolinska Institutet

Samudyata, Samudyata
Modeller av synapseliminering i hjärnorganoider från schizofrenipatienter
Övrig psykiatri
Karolinska Institutet

Shahsavani, Mansoureh
Cellulära 2D och 3D modeller av medfödda hjärnsjukdomar hos barn
Barnhjärnan
Karolinska Institutet

Skagerlund, Kenny
Hjärnans dynamiska nätverk: En biomarkör för dyskalkyli?
Barnhjärnan
Linköpings universitet

Su, Jie
Identifiering av primära sensoriska celltyper mediating reumatoid artrit smärta
Smärta
Karolinska Institutet

Tamm, Sandra
Hur kan insomni orsaka depression? Experimentella studier med hjärnavbildning
Sömn
Karolinska Institutet

Weidung, Bodil
Hur kan insomni orsaka depression? Experimentella studier med hjärnavbildning
Sömn
Karolinska Institutet