Hjärnfonden stödjer ny forskning

– Kunskapsexplosionen inom hjärnans område ger oss gott hopp om att kunna förebygga, behandla och finna bot för ännu fler hjärnrelaterade sjukdomar. Vi hade gärna beviljat ännu fler forsknings-projekt, för mer forskning behövs. Mycket är fortfarande outforskat. Med tanke på att mer än vad tredje svensk kommer någon gång i livet att få en hjärnsjukdom, är resurserna fortfarande för små. Varje krona är viktig. Hjärnforskningen är för lågprioriterad om man ser till det mänskliga, ofta livslånga lidandet som hjärnsjukdomarna orsakar, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

Vilka som tilldelas Hjärnfondens årliga postdoc-stipendium och forskningsanslag bestäms av Hjärnfondens vetenskapliga nämnd. Vetenskapliga nämnden består av ett tjugotal av landets främsta neurovetenskapliga experter som gör en noggrann granskning av ansökningarna enligt fastställda kriterier. Postdoc-stipendiet är mycket eftertraktat eftersom det möjliggör för forskarna att självständigt driva sin forskning framåt – något som annars är svårt rent ekonomiskt de första åren efter disputation. Utöver postdoc-stipendiet finansierar Hjärnfonden ett stort antal forskningsprojekt som drivs av etablerade forskare inom neurovetenskapen. Förra året kunde Hjärnfonden dela ut drygt 49 miljoner kronor till hjärnforskningen, vilket är rekord i Hjärnfondens 20-åriga historia.

Årets postdoc-stipendiater

Anders Hånell Hjärnskada Karolinska Institutet
Anders Wåhlin Stroke Umeå universitet
Camilla Lööv Parkinsons sjukdom Uppsala universitet
Carolina Thörn Pérez Depression Karolinska Institutet
Caroline Wass Beroende Göteborgs universitet
devesh mishra Beroende Karolinska Institutet
Eman Zaghloul Huntington Karolinska institutet
Emma Arvidsson Parkinsons sjukdom Uppsala universitet
Emma Frans ADHD Karolinska institutet
Gayathri Chandrasekar Dyslexi Karolinska institutet
Gilbert Lauter Schizofreni Karolinska Institutet
Hasse Walum Autismspektrumtillstånd Karolinska Institutet
Henrik Seth Schizofreni Göteborgs universitet
Jonathan Cedernaes Sömn Uppsala universitet
Karin Nordenankar Neuronala nätverk Uppsala universitet
Karin Forsberg ALS Umeå universitet
Margit Alt Murphy Stroke Göteborgs universitet
Maria Bjerke Alzheimers sjukdom Göteborgs universitet
Mathias Rask-Andersen Ätstörningar Uppsala universitet
Mats Hallgren Annat Karolinska Institutet
Shane Grealish Neuronala nätverk Lund universitet
Tim Fieblinger Parkinsons sjukdom Lunds universitet
Ulrike Richter Parkinsons sjukdom Lunds universitet
Caroline Hansson Bipolär sjukdom Göteborgs universitet
Marina Franck Smärta Uppsala universitet