Hjärnans Dag 24 april

Välkommen till Hjärnans Dag 2019

Utmattningssyndrom är ett gigantiskt folkhälsoproblem som kostar miljarder kronor varje år. Men hur växte begreppet fram och varför är vi mer stressade idag? Marie Åsberg, psykiatriker och seniorprofessor på Karolinska institutet. Pionjär inom stress, myntade begreppet utmattningssyndrom 2003.

Över en miljon svenskar har en så hög alkoholkonsumtion att den anses skadlig eller innebär en risk för beroende. Men ny forskning ger förhoppningar om att denna situation förändras och att vi snart har en effektiv behandling mot beroendesjukdomar. Markus Heilig är professor i psykiatri vid Linköpings universitet.

Hur kan de ärftliga formerna av Alzheimer hjälpa oss att förstå sjukdomen? Idag pågår intensiv forskning för att hitta genetiska markörer och ta reda på vilka mekanismer som ligger bakom demenssjukdomar. Caroline Graff, professor i genetisk demensforskning och expert på ärftlighetsfrågor när det gäller demenssjukdomar, vid Karolinska Institutet

Ny forskning kan ge bättre liv efter en stroke men hur lär man sig leva efter en stroke och vad kan man själv påverka? Ny forskning fokuserar på att hitta bättre behandlingar och ökad livskvalitet. Erik Lundström, docent och överläkare i neurologi vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Det finns nya förklaringar till varför man får ADHD och vad som händer i hjärnan. Många med ADHD får sina svårigheter diagnostiserade först i vuxen ålder. Det är en bra prognos om man gör rätt saker. Björn Roslund barn- och vuxenpsykiatriker.

”70 är det nya 50 ”
Idag är äldre friskare, lyckligare och socialare än någonsin. Sedan de första befolkningsstudierna påbörjades i början av 70-talet har stora förändringar skett. Men vad är det som gör att livskvalitén har blivit bättre? Och vad har det för betydelse för hjärnans sjukdomar? Ingmar Skoog, professor i psykiatri, föreståndare för Agecap, center för forskning om äldre och hälsa vid Göteborgs universitet.

Plats: Skandiascenen
Tid: 09.15 – 16.00
Anmälan: sophie.ternheim@hjarnfonden.se, senast den 10 april
Programmet finns på hjarnfonden.se