Goda resultat för Copaxone gällande kostnadseffektivitet och livskvalitet

Goda resultat för Copaxone gällande kostnadseffektivitet och livskvalitet
En av de första och mest kända risk sharing schemes inom sjukvården är den för glatiramer acetat (Copaxone) och interferon beta för behandling av multipel skleros i Storbritannien. MS-behandling blev inte tillgängligt i Storbritannien förrän läkemedelsbolagen accepterat att betala tillbaka en del av läkemedelskostnaden i händelse av att deras MS-behandling inte presterade enligt de kliniska fas 3-studierna. Överenskommelsen har nu utvärderats för första gången. En poster på nyss avslutade ISPOR-kongressen i Milano visade att Copaxone efter sex års behandling presterade bättre än vad som definierats som måluppfyllelse i överenskommelsen. Både EDSS-reduktion och livskvalitetsdata visade mer positiva resultat än i fas 3-studierna. Patienter behandlade med Copaxone nådde en 55% bättre livskvalitet jämfört med en matchad patient cohort utan behandling. Det resulterade i att kostnadseffektiviteten för Copaxone (glatiramer acetat) blev mer fördelaktig än vad som fördefinierats som mål av NHS.

Läs hela postern!