Lilly meddelar positiva resultat för Galcanezumab för behandling av migrän

Lilly meddelar positiva resultat för Galcanezumab för behandling av migrän
Eli Lilly meddelade idag att galcanezumab, nådde behandlingsmålen i tre olika fas-3 prövningar (EVOLVE-1, EVOLVE-2 and REGAIN). Studierna visade statistiskt signifikant minskning av antal dagar med migrän jämfört med placebo på båda doserna som studerats.

Läs hela nyheten på engelska