Funktionell neurokirurgi och translationell forskning ger Ingvarpris

Professor Bengt Linderoth är årets mottagare av Svenska Läkaresällskapets Ingvarpris, 10 000 kr. Han får priset för sin funktionella neurokirurgiska/neurovetenskapliga forskning.

– Jag blev mycket överraskad och glad när jag fick beskedet, säger Bengt Linderoth. Det är särskilt roligt att uppmärksammas på hemmaplan för något man varit så engagerad i under många år.

Bengt Linderoth har under mer än 30 år studerat mekanismer för effekten av ryggmärgsstimulering på neuropatisk och ischemisk smärta både djurexperimentellt och i kliniska studier i samarbete med kollegor nationellt och internationellt. Hans vetenskapliga publikationer omfattar tillsammans mer än 200 artiklar och bokkapitel och han är fortfarande mycket engagerad i forskning och utveckling av nya metoder för nervstimulering/ ryggmärgsstimulering, för att förbättra behandlingsresultaten och för att finna nya indikationer.

– Jag är relativt ofta inbjuden till kongresser och kurser utomlands för att föreläsa om fysiologiska och neurokemiska mekanismer bakom stimuleringseffekterna, säger Bengt Linderoth. Jag är också mycket engagerad i utredningen av mekanismer aktiverade av nya stimuleringsmetoder som kommit fram under de senaste tio åren.

Bengt Linderoth har i drygt 30 år varit kliniskt aktiv inom funktionell neurokirurgi på heltid och vid sidan av detta drivit preklinisk forskning i tre laboratorier med hjälp av läkarkollegor, forskningsstuderande, postdocs och gästforskare. Att ha kunskap både om klinik och basalforskning har varit en stor tillgång.

– Faktiskt är det så att jag vid föredrag utomlands ofta får börja med att förklara att jag faktiskt är kliniker – men med ett starkt intresse för att klarlägga mekanismerna bakom de goda behandlingseffekterna, säger Bengt Linderoth. Däri ligger också vad man skall göra om effekten inte blir den avsedda, avslutar han.

Professor Linderoth får Ingvarpriset för mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering som bidragit till stor nytta och glädje för många patienter med ”behandlingsrefraktär smärta” som i många fall kan effektivt behandlas med sk neuromodulation fr a elektrisk stimulering.

För mer information om forskningen v g kontakta Bengt Linderoth,bengt.linderoth@gmail.comeller bengt.linderoth@ki.se

Se www.sls.seför mer information om åretspristagare och vetenskapligapriser.

Priset instiftades 1994 till minne av professorn i klinisk neurovetenskap David H Ingvar vid Lunds universitet. Det delas ut vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november.