Första Ice Bucket utdelningen i Sverige till världsledande ALS forskning

Idag delar Neurofonden ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor som kommer att gå till Project MinE Sweden. Ett samarbetsprojekt med fler Europeiska länder där arvsmassan hos minst 15 000 patienter skall studeras. I Sverige kommer man att göra en analys av hela arvsmassan hos minst 500 svenska patienter med ALS och hos 250 kontrollpersoner. Syftet är att hitta nya sjukdomsanlag och ärftliga anlag som skyddar mot ALS och demens sjukdom. Kunskapen om hur hjärnans sjukdomar uppstår kommer att ha betydelse för utvecklingen av nya läkemedel och förebyggande insatser.

”Alla som på olika sätt bidragit till Ice Bucket insamlingen ska känna att det var värt mödan. Därför är Neuroförbundet och Neurofonden först i Sverige på att dela en miljon till världsledande ALS-forskning”, säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande på Neuroförbundet.

Forskningen leds av Peter M Andersen, professor och överläkare vid Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Medsökande är doktorand Frida Nordin och indirekt alla neurologkliniker i Sverige som bidrar med blodprov och kliniska uppgifter. För mer information, www.projectmine.com.

”Vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet har vi i drygt 20 år bedrivet forskning om sjukdomen ALS. Forskningen är inriktad mot att ta reda på varför personer drabbas av ALS. Vi har i många år fått mycket värdefull ekonomisk stöd från Neurofonden till denna viktiga forskning. Vi är mycket glada för denna utdelning på 1 miljon och är övertygade om att Project MinE kommer bli till stor nytta för ALS patienter och deras anhöriga”, säger Peter M Andersen.

Insamlade medel som gjort utdelningen möjligt kommer från företag och privatpersoner som deltog i Neuroförbundets framgångsrika ALS Ice Bucket Challenge.