Forskning kan bidra till tidig upptäckt av demenssjukdomar

Professor Börje Sellergren vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap har beviljats 4, 8 miljoner från Vetenskapsrådet till ett forskningsprojekt om diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomsmarkörer. Det handlar om att ta fram metoder att analysera lipid- och proteinbaserade biomarkörer för att kunna identifiera patienter med kognitiva neurologiska sjukdomar innan symptomen börjar.

Det är naturligtvis jätteroligt och en viktig bekräftelse på att vår forskning har en klar medicinsk relevans, säger Börje Sellergren. Lipider har förutom sin välkända strukturella funktion som huvudkomponent i cellmembranen en mängd biologiska funktioner och deras förekomst i kroppsvätskor har visat sig kunna spegla specifika sjukdomsförlopp, som till exempel Alzheimers sjukdom. Dock saknas idag praktiska metoder för att kliniskt kunna mäta dessa biomarkörer.
Vi har i ett pågående projekt utvecklat en högkänslig metod för detektion av mycket lågt förekommade lipider. I detta projekt kommer vi att dra nytta av denna metod för analys av bioaktiva lipider både för identifiering av nya biomarkörer samt för utveckling av en specifik, känslig och snabb testmetod för blodbaserade lipid biomarkörer.

– Målsättningen är så klart att utveckla nya metoder för analys av dessa biomarkörer som kan sättas in i kliniskt bruk, säger Börje Sellergren. Möjligheten att tillförlitligt upptäcka kliniskt accepterade biomarkörer för småkärlssjukdom och Alzheimers sjukdom i blod istället för hjärnvätska skulle tillåta betydligt enklare diagnostiska förfaranden som skulle bli både billigare och innebära mindre och lindrigare ingrepp på patienten.
Samarbete både nationellt och internationellt

Det aktuella forskningsprojektet är ett samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Lunds Tekniska Högskola, Federal Institute for Materials and Research (BAM) i Berlin och CSIR – National Chemical Laboratory i Pune, Indien. Dessutom kommer projektet att dra nytta av ett pågående samarbete mellan Malmö högskola och National University of Singapore.

Kognitiva neurologiska sjukdomar som Alzheimers orsakar stort lidande för både patienter och anhöriga. Ungefär 35 miljoner världen över har drabbats av Alzheimer och det finns ännu ingen bra behandling mot sjukdomen. Flera lovande terapier har testats i kliniska studier. Men eftersom dessa studier görs på människor som redan utvecklat symptom riskerar fördelarna med de testade behandlingarna att gå förlorade då det kan vara omöjligt att stoppa sjukdomen i det framskridna stadiet. Därför behövs metoder som kan göra det möjligt att identifiera och rekrytera patienter innan symptomen visas.