Fokus Neurologi – MS

INBJUDAN
Välkommen till det nationella symposiet – Fokus Neurologi – MS
Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS. MS-vården står ständigt inför nya utmaningar och möjligheter. Målet med symposiet är att delge nya kunskaper inom MS och graviditet och öka kunskapen kring neurodegeneration vid MS.
Symposiet är indelat i 2 delar:

MS & Graviditet och Neurodegeneration

Målgruppen för symposiet är neurologer, ST-läkare och sjuksköterskor som möter/ behandlar patienter med MS. Programmet kommer delvis att innehålla föreläsningar som övergripande behandlar vissa kursmoment av delmål b3, c3 och c5 i målbeskrivningen för ST-läkare inom neurologi. Kursintyg lämnas. Det vetenskapliga innehållet är framtaget i samarbete med en programkommitté. Denna programkommitté som också är dagens moderatorer består av:

JAN LYCKE | Professor, MS Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
LOU BRUNDIN | Professor, Neurologkliniken/KI, Karolinska Universitetssjukhuset
CHARLOTTE DAHLE | Docent, Klinisk Immunologi/, Neurologiska kliniken, Linköpings Universitetssjukhus

För mer information och anmälan