Fokus Neurologi – MS

Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS. MS-vården står ständigt inför nya utmaningar och möjligheter. Målet med symposiet är att delge nya kunskaper inom diagnostik och monitorering och öka kunskapen kring immunologi vid MS.
Symposiet är indelat i 2 delar: DIAGNOSTIK & MONITORERING samt NYTTA OCH RISKER MED BEHANDLING

Här hittar du mer info och anmälan