Fokus Neurologi 2019

Fokus Neurologi 2019
Biogen har nöjet att härmed bjuda in Dig till ett nationellt symposium med fokus MS. MS-vården står ständigt inför nya utmaningar och möjligheter. Målet med symposiet är att delge nya kunskaper inom MS och graviditet och öka kunskapen kring neurodegeneration vid MS.

Målgruppen för symposiet är neurologer, ST-läkare och sjuksköterskor som möter/behandlar patienter med MS. Programmet innehåller föreläsningar som berör delmål b3, c3 och c5 i målbeskrivningen för ST-läkare inom neurologi. Kursintyg lämnas.

Det vetenskapliga innehållet är framtaget i samarbete med en programkommitté.

För mer information och anmälan klicka här