Farligast att få stroke i Kalmar och Dalarna!

Farligast att få stroke i Kalmar och Dalarna!
I nyligen publicerad statistik från Socialstyrelsen visar på att Kalmar har den högsta dödligheten i stroke med nästan 32 procent, följt av Dalarna, där den insjuknade avled inom 28 dagar i drygt 29 procent av fallen. Det ska jämföras med Stockholm där dödligheten efter 28 dagar är mindre än 25 procent.

– Jämlik- och god vård är en av STROKE-Riksförbundet viktigaste frågor. Vi kan inte acceptera att det finns regionala skillnaderna i dödligheten i stroke, säger Kjell Holm, verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet.

Under 2000-talet har både antal strokefall per 100 000 invånare och antal döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Sedan 2002 har både insjuknade och dödlighet per 100 000 invånare minskat med ungefär 40 procent, med hänsyn till åldersstruktur i befolkningen. Under 2017 drabbades cirka 25 800 personer av stroke, en minskning på ungefär 600 personer jämfört med motsvarande siffra föregående år.

– Det är positivt att antalen strokefall i Sverige stadigt minskar. STROKE-Riksförbundets mål att är att antalet strokefall ska fortsätta minska. En förutsättning för detta är en snabb och korrekt diagnos, att samtliga som får stroke ska behandlas på en strokeenhet och att fler ska ges möjlighet att få trombolys eller trombektomibehandling, avslutar Kjell Holm.

Läs rapporten från Socialstyrelsen

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra 82 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan. Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.