TLV beslutar om högkostnadsskydd för Fampyra

TLV beslutar om högkostnadsskydd för Fampyra

TLV beslutar att Fampyra (fampridin) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med multipel skleros (MS) med nedsatt gångförmåga på EDSS 4-7 (Expanded Disability Status Scale).

–Det är mycket glädjande att fampridin nu ingår i högkostnadsskyddet så att patienter slipper att betala för läkemedlet ur egen ficka, säger Mats Ekelund, Nordiskt ansvarig för hälsoekonomi på Biogen.

TLV skriver i sitt beslut att MS är en sjukdom där svårighetsgraden måste anses vara hög. Vidare bedömer myndigheten att kostnaden för fampridin är rimlig i förhållanden till den nytta som läkemedlet ger.

Biogen har lämnat in en hälsoekonomisk analys till TLV där fampridin som tillägg till bästa understödjande behandling (BSC) jämförs med enbart BSC. I analysen används huvudsakligen data från den kliniska fas III-studien ENHANCE[1].

TLV:s beslut innebär att fampridin ingår i högkostnadsskyddet från den 26 oktober 2018. Hela beslutet finns att läsa på www.tlv.se.

[1]https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02219932