Europeiska företag och forskare i nytt samarbete för att förebygga Alzheimers demens

Att förbättra möjligheterna att förebygga Alzheimers demens samt öka kunskapen och förståelsen av hur sjukdomen uppträder i tidiga stadier. Det är två syften bakom samarbetsprojektet European Prevention of Alzheimer’s Dementia, EPAD. Totalt deltar 35 företag och forskningsorganisationer i samarbetet.
Alzheimers demens tillhör de stora utmaningarna globalt för världens sjukvård. Enligt beräkningar tillkommer närmare 8 miljoner nya fall varje år. År 2013 beräknades drygt 44 miljoner individer ha diagnosen – en siffra som förväntas stiga till 135 miljoner människor till år 2050.

Inom ramen för IMI, ett forskningssamarbete mellan EU och EFPIA, den europeiska branschföreningen för forskande läkemedelsföretag, startade EPAD i januari 2015. Inledningsvis är budgeten 64 miljoner euro.
Inom EPAD samarbetar sammanlagt 35 företag och forskningsorganisationer. Sektionen för Translationell Alzheimer Neurobiologi vid Karolinska Institutet är den enda svenska deltagaren i EPAD.

Ska påskynda kliniska prövningar
Ett mål är att utveckla en plattform för det fortsatta arbetet utifrån redan insamlad information i nationella och regionala patientregister. Information om 24 000 personer ska samlas i registret.
Av dessa kan cirka 1 500 komma att bjudas in till att ingå i en grupp personer där biomarkörer pekar på en risk för Alzheimers demens innan demens har utvecklats. Dessa personer kan engageras i kliniska studier av nya läkemedelskandidater. Tack vare att personer som kan ingå i kliniska prövningar redan har identifierats kan studier av nya läkemedel genomföras snabbare.

”Fantastiskt steg”
Alzheimer Europe är en paraplyorganisation för 36 Alzheimer-föreningar från 31 europeiska länder, bland andra Alzheimerföreningen och Demensförbundet från Sverige, välkomnar satsningen.
– Att förhindra utvecklingen av demens hos personer med biomarkörer skulle vara att fantastiskt steg i vårt arbete mot Alzheimers sjukdom, sade Jean Georges, chef för Alzheimer Europe, i ett uttalande när projektet lanserades.