I ett nytt forskningsprojekt i Region Uppsala ska rehabilitering efter stroke kunna ske i hemmet.

I ett nytt forskningsprojekt i Region Uppsala ska rehabilitering efter stroke kunna ske i hemmet.

– Programmet tar hänsyn till patientens rörelseförmåga och kan kompensera så att en begränsad rörelse blir större. När man får en upplevelse av att prestera bättre kan det stimulera läkningen, säger Per Hamid Ghatan, överläkare i rehabiliteringsmedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs nyheten här