Novartis meddelar data från fas-III studien STRIVE för erenumab mot migrän

Novartis meddelar data från fas-III studien STRIVE för erenumab mot migrän
Novartis meddelar idag att men i New England Journal of Medicine (NEJM) publicerat positiva resultat från fas III-studien STRIVE där man utvärderat effekten av erenumab för prevention av episodisk migrän. Erinumab visade sigifikanta och kliniskt meningsfulla skillnader mot placebo för alla primära och sekundära endpoints.  Behandlingen var väl tolererad med en biverkningsprofil på nivå med placebo.

Läs hela pressmeddelandet på engelska