MSD avslutar EPOCH studien

MSD avslutar EPOCH studien
MSD avslutar den så kallade EPOCH-studien med patienter med mild till måttlig Alzheimer då behandlingen i en deltidsutvärdering inte visat sig tillräckligt effektiv för denna patientpopulation. APECS-studien som inkluderar patienter med mindre framskriden Alzheimers sjukdom (prodromal) fortgår och resultat väntas under 2019.

MSD, känt som Merck and Co., Inc. i USA och Kanada, meddelade i natt att studien PN017, också känd som EPOCH-studien, avslutas. Fas 2/3-studien har utvärderat verubecestat hos patienter med mild till måttligt framskriden Alzeimer. Studien avslutas då behandlingen inte visat sig tillräckligt effektiv i denna patientpopulation.

– Vi tar emot dessa resultat med stor besvikelse men sätter vår tilltro till APECS-studien vars deltagare fortfarande har chans att få positiv effekt av verubecestat då de har mindre långt gångna fysiologiska förändringar, säger Arthur Fijolek, Medicinsk rådgivare, MSD.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från Merck & Co., Inc.