Embolektomi sparar samhället hundratals miljoner

Embolektomi sparar samhället hundratals miljoner
En kateter förs in via ljumsken, leds upp till hjärnan och tar bort blodproppen med ett sugverktyg. Samhällsvinsterna för varje embolektomi är stora – strokevården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sparar över hundra miljoner kronor åt samhället bara i fjol.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i landet med embolektomier, ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna blodproppar via ett sugverktyg som leds från ljumsken upp till hjärnan. Varje ingrepp innebär en genomsnittlig samhällsvinst på ungefär 410 000 kronor enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (länk, se sida 53).

Under 2018 utförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset ungefär 270 embolektomier. Det är en ökning med 30 procent jämfört med året innan och innebär en samhällsvinst på över 100 miljoner kronor.

– Den som drabbas av stroke kan besparas mycket lidande och få en högre livskvalitet genom rätt behandling. Om strokepatienten slipper funktionsnedsättningar blir samhällsvinsterna också stora, eftersom behovet av omsorg från närstående och kommunen minskar, säger Annika Nordanstig, neurolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.