Elektrisk brus från bärbar stimulator testas på Parkinsonpatienter

Forskare vid Sahlgrenska akademin har visat att ett svagt elektriskt ”brus” kan förbättra balans och rörelseförmåga hos patienter med Parkinsons sjukdom. Nu har forskargruppen i samarbete med rymdorganet NASA tagit fram en bärbar prototyp som skall användas i långtidsstudier av Parkinsonpatienter i hemmet.

Högupplösta bilder för nedladdning nedan, fria att publicera, ange Foto: Sahlgrenska akademin.

Parkinsons sjukdom är en långsamt nedbrytande neurologisk sjukdom som yttrar sig i påverkad rörelseförmåga, skakningar, stelhet och, i senare stadier, problem med balansen.

Sjukdomen orsakas av brist på signalsubstansen dopamin och behandlas traditionellt med läkemedel. Läkemedelsbehandlingen har dock sällan någon större effekt på just balansproblemen.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i tidigare försök på råttor visat att man genom en elektrisk stimulering av balansorganen kan frisätta signalämnen i hjärnan, som balanserar dopaminbristen och på sätt förbättrade djurens rörelseförmåga och balans.

Nu har forskarna testat samma metod på tio svenska Parkinsonpatienter.

Patienterna undersöktes både i medicinerat och omedicinerat tillstånd. Ena dagen fick patienterna en aktiv brus-stimulering, den andra dagen behandling med där patienten inte vet om strömmen är på.

Försöken visar att den aktiva brus-stimuleringen förbättrade både patienternas balans och de sammanvägda symtomen.

–Effekten på balansen visade sig särskilt då patienterna var i omedicinerat tillstånd, vilket är mycket positivt, säger docent Filip Bergquist vid Sahlgrenska akademin som lett studien.

Forskarna ska nu i en uppföljande studie under en längre tid låta Parkinsonpatienter bära en stimulator, som är mindre än en pocketbok och som kan bäras i fickan.

– Om den långvariga behandlingen förbättrar patienternas gång, balans och symptomvariationer, skulle vi inom de kommande fem åren kunna utveckla brus-stimuleringstekniken och introducera den som en ny behandling, säger Filip Bergquist.

Den aktuella studien publiceras i vetenskapliga tidskriften Brain Stimulation och har genomförts i samarbete med forskare vid NASA, som också bistått med teknisk utrustning.

Artikeln Effects of Stochastic Vestibular Galvanic Stimulation and LDOPA on Balance and Motor Symptoms in Patients With Parkinson’s Disease publicerades online i Brain Stimulation den 5 januari.

Länk till artikel: