Effektiva läkemedel mot skelleftesjukan stoppas

Effektiva läkemedel mot skelleftesjukan stoppas

Debatt. 2018 godkändes två nya läkemedel mot skelleftesjukan, en typ av genterapi, såväl i USA som i EU, och därmed också i Sverige. Ett av preparaten är studerat på patienter vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Behandlingsresultaten är utomordentligt goda.

Läs hela nyheten på Norran.se