Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson ​

Videomöte effektivt för inställning av medicinering vid Parkinson ​
Utprovning av duodopabehandling med pump hemifrån har flera fördelar för personer med svår Parkinsons sjukdom. En studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att patienter som samtidigt haft kontakt med vårdpersonal via videosamtal kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser, enligt studien som publiceras i den medicinska tidskriften Journal of Parkinson’s Disease.

– Detta är ett smidigt sätt att ställa in medicinen i verkligheten. Patienten är i hemmet i sin vardagsmiljö och har en mer normal aktivitetsnivå. Även en närstående kan finnas med och lära sig hur behandlingen fungerar och ska skötas, säger Dag Nyholm, docent och läkare vid neurologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som har deltagit i studien.

I studien har patienter med Parkinsons sjukdom observerats när de provat ut medicinen Duodopa, en parkinsonbehandling med läkemedelspump, hemifrån. Kontakten med vårdpersonalen har skett med hjälp av videokommunikation och patienten har inte behövt läggas in på sjukhus, vilket annars tar cirka en vecka. Den genomsnittliga tiden för utprovning av behandlingen var 2,8 dagar. Under 92 procent av den tiden kunde patienterna leva som vanligt i hemmet, utan kontakt med sjukvården. Resultaten av studien visar att dosinställning i hemmet är både resurseffektivt och säkert. Såväl patienter som neurologer och sjuksköterskor som deltog i studien var nöjda med metoden.

Efter ett antal år med Parkinsons sjukdom kan patienterna behöva utredas för så kallad avancerad behandling. Det rör sig då om pumpbehandling direkt kopplad till tunntarmen eller under huden, alternativt en operation med djup hjärnstimulering. Enligt Socialstyrelsens beräkning bör 10-15 procent av patienterna ha sådan behandling, men i dag har mindre än hälften som behöver avancerad behandling tillgång till det (i Sverige 4,7 procent).

För mer information, kontakta:
Dag Nyholm, docent och läkare vid neurologkliniken, Akademiska sjukhuset: 018-611 50 03, e-post: dag.nyholm@akademiska.se
Alexej Wesslander, före detta präst och patient som medverkat i studien. (Han är villig att ställa upp på intervju och bosatt i Skärplinge): 0294-104 11

Fakta om studien:
I studien med så kallad telemedicinsk hemtitrering har patienter med Parkinsons sjukdom fått hjälp av sjukvårdspersonal att justera sin dos via videokommunikation i hemmet, kompletterat med hembesök av sjuksköterska. Studien har genomförts av biopharmaföretaget AbbVie i samarbete med neurologiska kliniken och Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset samt med de neurologiska klinikerna på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Linköpings universitetssjukhus, och Skånes universitetssjukhus. Totalt deltog 15 patienter från de fyra medverkande klinikerna. Patienternas medianålder var 67 år och mediantiden sedan de fick sin diagnos var 10 år.

Fakta om Duodopa (levodopa/karbidopa)
En behandlingsmetod som har tagits fram genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.
För närvarande har cirka 350 svenska patienter med Parkinsons sjukdom tillgång till Duodopa.
Målgruppen är patienter som inte längre får tillfredsställande effekt av mediciner som tas i tablettform, oftast personer i ett framskridet stadium av sjukdomen. Rörelseförmågan är då ofta kraftigt begränsad och varierar oförutsägbart under dagen.
Duodopa är levodopa i gelform som pumpas genom en sond direkt in i tolvfingertarmen eller tunntarmen. För att placera sonden i tarmen krävs ett mindre kirurgiskt ingrepp. Med hjälp av en programmerbar pump tillförs medicinen i ett jämnt flöde som anpassas efter individens behov. Den jämna tillförseln gör att rörelseförmågan blir jämnare och mer förutsägbar.
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.