Digitalt minne hjälper dementa

Basel Kikhia, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet har utvecklat tekniker
för att bygga digitala minnessystem som underlättar för lätt dementa.

Basel Kikhia, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet, har utvecklat ett digitalt system som stödjer personer med mild demens att förstärka minnen genom reminiscens. Med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, IKT, kan minnen rehabiliteras och därmed öka livskvaliteten.

– Till exempel beskrev en kvinna med mild demens hur systemet påverkat kvaliteten på hennes dagliga samtal med sin man. Före de provade prototypen hade de inte talat mycket med varandra, men med hjälp av minnessystemet förbättrades konversationen eftersom de tillsammans kunde gå tillbaka och se vad som hänt under dagen, säger Basel Kikhia.

I sin doktorsavhandling Remember me! Supporting Reminiscence through Digital Capture of Lifestories and Activity Recognition har han tagit fram möjliga så kallade lifeloggingstekniker och metoder för att bygga digitala minnessystem. Det handlar helt enkelt om att digitalt kartlägga en människas vardag i syfte att komma ihåg och minnas tidigare erfarenheter och händelser.

– Utgångspunkten har varit att retrospektiva minneshjälpmedel kan hjälpa personer med mild demens att rehabilitera sina minnen, säger Basel Kikhia.

Avhandlingen presenterar en prototyp av ett digitalt minnessystem. Denna prototyp har utvecklats och utvärderats med tio riktiga användare som lider av mild demens. Prototypen består av kroppsburna sensorer; en bärbar kamera och en mobiltelefon. Dessutom har personerna haft tillgång till en dator med pekskärm. Kamerans uppgift är att automatiskt ta bilder under tiden som någon bär den. Mobiltelefonen har kognitiv assistans, till exempel ger den tidsangivelser, möjliggör direktsamtal till vårdaren och har ikoner som ger information om en aktuell plats. På datorns pekskärm filtreras och sorteras informationen från kameran och mobiltelefonen, så att personen med mild demens kan granska och diskutera dagen med vårdaren.

Resultatet av fälttestet var positivt. De personer som använt prototypen, och deras vårdare, vittnade om hur deras sociala engagemang ökade i både volym och kvalitet. Minnessystemet bidrog också till ökad kommunikation mellan familjemedlemmar och främjade deras relationer till varandra.