Design av app för personer med mild demens och effekten av hälsoteknik på livskvalitet

Design av app för personer med mild demens och effekten av hälsoteknik på livskvalitet – fokus för EU-projekt

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, leder forskning i ett EU-projekt med fokus på att ge människor med begynnande minnesproblem bättre kontroll över sin tillvaro. Resultatet blir hälsoteknik som kan stödja och hjälpa dem i det dagliga livet.

Stödet kan exempelvis hjälpa personer att komma ihåg att ta medicin och göra det lättare att dela med sig av hälsodata till närstående eller vårdpersonal. Människor med minnessvårigheter kommer med andra ord att få en bättre kontroll över den egna vardagen.

Projektet SMART4MD (Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia) är ett flerårigt forskningsprojekt där personer med mild demens, anhöriga och vårdpersonal utifrån önskemål, behov och funktion utvecklar design och en modellapp för personer med mild demens. Just nu inleds, i Spanien och Sverige, de första testerna av modellappen som senare i höst kommer att användas av 1 200 frivilliga personer med begynnande minnessvårigheter och dess anhöriga för att utvärdera eventuell effekt på personernas hälsa och livskvalitet.

Detta kliniska projekt leds av ett team vid BTH med professor Johan Sanmartin Berglund som huvudansvarig. De 1 200 frivilliga rekryteras i fyra länder och studien pågår fram till senare delen av 2019.

– Hittills har det utvecklats och används en rad intressanta hälsoappar inom olika medicinska områden. På grund av mestadels småskaliga studier har det dock varit svårt att fastställa eventuell effekt, även om individerna som använt dem haft en positiv upplevelse av apparna. Det är av stort vetenskapligt intresse att se om vi nu i en kontrollerad studie kan påvisa en effekt på människors välbefinnande, berättar Johan Sanmartin Berglund.

Projektet är en del av EU:s största forsknings- och innovationsprojekt Horizon 2020 och har 10 samarbetspartner:

Alzheimer Europe (Luxemburg)
Anglia Ruskin University (Storbritannien)
Athena ICT Limited (Israel)Blekinge Tekniska Högskola (Sverige)
Consorci Sanitari De Terrassa (Spanien)
Dex Innovation Centre (Tjeckien)
Pow Health (Storbritannien)
SAS-IBIMA (Spanien)UC Limburg (Belgien)
Universidad Politecnica De Madrid (Spanien)

För mer information kontakta professor Johan Sanmartin Berglund via e-post: johan.sanmartin.berglund@bth.se Läs mer om projektet på http://smart4md.eu/