Dags att tala om epilepsi – VÄRLDSEPILEPSIDAGEN 12 februari

Dags att tala om epilepsi – VÄRLDSEPILEPSIDAGEN 12 februari
Epilepsi har inga gränser och finns i alla länder, alla åldrar, kulturer och samhällsskikt. På VÄRLDSEPILEPSIDAGEN finns 50 miljoner skäl att tala om epilepsi.
Den internationella epilepsirörelsen uppmärksammar idag behovet av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi, varav 60 000 i Sverige. Omkring 10 000 barn har epilepsi. En kvarts miljon svenskar är indirekt berörda av epilepsi, eftersom hela familjen berörs när en familjemedlem får diagnosen.

– Epilepsi är den största diagnosgruppen på en neurologmottagning. Vi måste tala mer om epilepsi och dess konsekvenser; hur det påverkar vardagen och livet på kort och lång sikt, säger Margaretha Andersson, förbundsordförande.

Epilepsi är en relativt vanlig sjukdom och störst risk att få epilepsi har småbarn och äldre. Med adekvat vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras. Epilepsibehandling fordrar dock specialister i neurologi och dessa är för få i Sverige, som har hälften så många neurologer per miljon invånare som andra jämförbara länder i Europa. Tillgången till neurologer har också en ojämn geografisk fördelning, vilket försvårar för personer med epilepsi att få återbesök utan långa väntetider.

– Epilepsi är inte bara epileptiska anfall av olika slag. Det är också tiden mellan anfallen som påverkas av oro, läkemedelsbiverkningar, minnesproblem och andra konsekvenser av anfall t ex skador. Det är alldeles för tyst i samhället om epilepsi, sannolikt beroende på okunskap. Jag efterlyser kända personer med epilepsi att träda fram och berätta om sitt liv med epilepsi, säger Margaretha Andersson.

Ett epileptiskt anfall uppkommer genom ett plötsligt utbrott av okontrollerad aktivitet i hjärnbarkens nervceller. Anfallets utseende kan variera, men de flesta förknippar epilepsi med det dramatiska anfallet då personen faller omkull i kramper. Det är viktigt att veta vad man ska göra och undvika att göra om man blir vittne till ett epileptiskt anfall. De flesta anfallen går dock över av sig själva.

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN äger rum den andra måndagen i februari varje år och är ett gemensamt initiativ mellan IBE (International Bureau for Epilepsy) och ILAE (International League Against Epilepsy) och respektive representation i 138 länder. Med både epilepsiförbund och profession i nära samverkan, jämte samarbete med WHO är International Epilepsy Day den mest prestigefulla epilepsiaktiviteten i världen.